Izvještajna skupština

DEMONSTRACIJA JEDINSTVENE ISLAMSKE ZAJEDNICE PLAV-GUSINJE U NEW YORKU

U subotu večer, 1. februara 2020., u Bošnjačkom islamskom kulturnom islamskom centru - Richmond Hill, održana je Izvještajna skupština Islamske zajednice & Kulturnog centra Plav-Gusinje u New Yorku, na kojoj je prisustvovalo 270 delegata -, redovnih članova pomenute zajednice.

Galerija Slika