Grupa naših đaka

Grupa naših đaka u mektebu...

Galerija Slika