ZAVRŠENA AKCIJA- KUPOVINE PLACA ZA PORODICU RAHM. SAFETA HUSEINOVIĆA ($18,060)

U New Yorku 13. Juna 2020. godine Islamska Zajednica i Kulturni Centar Plav&Gusinje u New Yorku na čelu sa predsjednikom h. Smajom Srdanović, okončali su akciju prikupljanja sredstava za kupovinu placa porodici rahm. Safeta Huseinovića u iznosu od $18,060

Sve što se prikupilo preko ove cifre biće utrošeno za kupovinu namještaja porodici.

Neka Allah dž.š. obilato nagradi sve donatore! 

 

 

Donacije za porodicu Huseinović;

 1. Smajlje Srdanović $500
 2. Ujkan Todić $100
 3. Šaćir Mačkić $100
 4. Hadži Ago $500
 5. Nazim Mujević $500
 6. Hako ef. Omeragić $50
 7. Ismet Pjetrović $100
 8. Jasmin Novaj $1000
 9. Srdanović Seljim $100
 10. Srdanović Džemajlje $100
 11. Srdanović Zuvdo $100
 12. Ragip Čekić $100
 13. Srdanović Murat $200
 14. Ujkan Novaj $100
 15. Mujo Novaj $100
 16. Srdanović Bajram $100
 17. Purišić Sajo $200
 18. Džeko Mujević $100
 19. Mujo Mujević $100
 20. Edo Mujević $100
 21. Bacović Edo $100
 22. Srdanović Denis $100
 23. Erol Musić $200
 24. Koljenović Saka $1000
 25. Jasavić Murat $500
 26. Klapija Mirsad $200
 27. Nity Jakupaj $500
 28. Ismet Mrkulić $1000
 29. Srdanović Sadro $200
 30. Jasavić Rahim $200
 31. Kemal Hot $100
 32. Jasmin Gutić $100
 33. Muzafer Osmanoski $50
 34. Iso Muratović $200
 35. Adem Muratović $300
 36. Mustafa Husejnović $100
 37. Medo Redžematović $500
 38. Safet i Pino Ahmemulić $500
 39. Ernad ef. Husović $50
 40. -Nermin ef. Huseinović $100
 41. -Husko Huseinović $500
 42. -Rama Huseinović $500
 43. -Ujkan Huseinović $500
 44. -Sokolj Huseinović $100
 45. -Amela Huseinović Boja $100
 46. Šemso Dautović $200
 47. Almir Bektešević $300
 48. Sejo Dacić $100
 49. Semir Dacić $100
 50. Dino Dacić $100
 51. Senada Jasavić $100
 52. Senad Dacić $100
 53. Erol Dacić $100
 54. Edis Škrijelj $100
 55. Samir Hodzić $100
 56. Sadrija Huseinović $500
 57. Ragip Huseinović $500
 58. Rizo Huseinović $300
 59. Semir Hata Pjetrović $100
 60. Safet Dacić $100
 61. Arslan Dacić $100
 62. Muhamed Redzepović $100
 63. Senad Krcić $50
 64. Sejo Krcić $50
 65. Krcić Esad $100
 66. Meldin Srdanović $100
 67. Klapija Nedžad $100
 68. Sabir Adžemović $100
 69. Todić Fikret $100
 70. Cecunjanin Ljiljaš $100
 71. Jasmin Rake Radončić $300
 72. Mirsad Šiljković $200
 73. Muharem Purišić $100
 74. Ago Redžić $250
 75. Enis Ahmemulić $100
 76. Aida Šarkinović $100
 77. Mizo i Adis Purišić $200
 78. Misala Kocan $100
 79. Feka i Dino Redžepagić $200
 80. Nijazija Mrkulić $100
 81. Irma Blambić $50
 82. Husko Gutić $500
 83. Mirsad Šarkinović $100
 84. Zuvdo Huseinović $110
 85. Senad Hadžimušović $100

 

Ukupno; $18,060