IZ u Stalnom kontaktu sa predsjednikom Plava i predsjednicom Gusinja

Islamska zajednica i Kulturni Centar Plav&Gusinje u New Yorku su u stalnom kontaktu sa predsjednikom Plava i predsjednicom Gusinja. Oni za sada ističu da nije potrebna nova pomoć tim gradovima povodom novih slučajeva Korone Virusa.

Kada bude zatrebala pomoć IZ sa svojim članovima će izaći u susret.