Duha namaz- namaz iskrenih Allahovih robova

Duha-namaz, dobrovoljni namaz koji se  može klanjati petnaeset minuta poslije izlaska sunca pa do deset minuta do nastupanja podne-namaza. Velika je vrijednost ovog dobrovoljnog namaza. Postoji veći broj hadisa koji govore o tome. Ovaj namaz je odlika iskrenih Allahovih robova.

Duha-namaz se može klanjati dva raketa, a može i paran broj rekata do osam, a po nekima, i do dvanaest rekata. Selam će se predavati nakon svaka dva rekata. Duha namaz se klanja pojedinačno.

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:

 Duha-namaz redovno obavlja samo onaj ko je Allahu odan; to i jest namaz Gospodaru odanih robova

(Ibn Huzejma i el-Hakim. Šejh el-Albani je ovaj hadis uvrstio u prihvatljiva predanja.)

Duha-namazom rob daje  sadaku za svoje organe. 

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Svako jutro na svaki zglob se treba dati sadaka, svaki tesbih (izgovoreno SubanAllah) je sadaka, svako izgovoreno Elhamdulillah je sadaka, svako izgovoreno La ilahe illallah je sadaka, svaki izgovoreni tekbir- Allahu ekber je sadaka, naredjivanje dobra je sadaka,odvraćanje od zla je sadaka, A SVE TO ZAMJENJUJE DVA REKATA DUHA NAMAZA.” (Muslim)

Dobrovoljni namazi su i uzrok ulaska u Džennet. Prenosi se da je Rebia’ ibn Ka’b zatražio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bude sa njim u Džennetu pa mu je on odgovorio da što više čini sedždu, tj. da što više klanja dobrovoljni namaz. (Muslim)

Ebu Hurejre, r.a., je rekao: „Moj prijatelj, a.s., mi je oporučio da postim od svakog mjeseca tri dana, da klanjam dva rekata duha-namaza i da obavim vitr-namaz prije spavanja.“ (Buharija i Muslim)

Uzvišeni Allah zbog duha-namaza oprašta grijehe. Tirmizi bilježi od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Ko bude redovno klanjao dva rekata duha-namaza, bit će mu oprošteni grijesi pa makar ih bilo poput morske pjene."

Zbog duha-namaza rob postaje od onih koji se stalno kaju i vraćaju Allahu. Taberani bilježi od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao:

Samo pokajnik obavlja redovno duha-namaz.“

Zbog duha-namaza rob postaje od pobožnjaka i poniznih. Taberani bilježi od Ebu Derdaa, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao:

Onaj ko klanja dva rekata duha-namaza, neće biti upisan među nemarne. Ko klanja četiri rekata bit će upisan u pobožnjake. Ko klanja šest, to ćemu biti dovoljno za taj dan.  Onoga ko klanja osam, Allah upiše među ponizne. A onome ko klanja dvanaest rekata, Allah sagradi kuću u džennetu. Nema dana ni noći da On u njima ne daruje svojim robovima dobrotu i sadaku. Allah nije nikome od Svojih robova darovao da bolju dobrotu od toga da roba nadahne da Njega spominje.

Molim Allaha da nas ucini od onih koji ce ovaj namaz praktikovati, jer zaista njegova vrijednost je velika kod Uzvisenog. Amin.

 

Priredila: Selma Mujovic