365 DANA SA VOLJENIM POSLANIKOM- PRICE ZA DJECU

2. Dan

KABA- BISER SVIJETA 

Najzad, približio se dan dolaska Muhammeda (s.a.v.s.) na ovaj svijet. Upravnik Mekke bio je Abdulmuttalib, potomak Ibrahima (a.s.). On će imati čast da postane djed našeg poslanika. Abdulmuttalib je strasno volio Kabu i sve je činio kako bi se ona na najbolji način čuvala. Posebnu pažnju usmjeravao je prema posjetiocima Kabe. Kaba je za mnoge ljude bila sveta. Ona je bila prvo mjesto obredoslovlja na ovom sviietu. Biser svijeta! Ovu svetu građevinu, na Allahovu zapovijed, napravio • je prvi čmjek na zemlji i prvi Boži ji poslanik, Adem (a.s.). Nakon više stotina godina zidovi Kabe su oronuli. Zato Uzvišeni Gospodar naređuje Ibrahimu (a.s.) i njegovom sinu Ismailu da iznova izgrade Kabu. Prethodno, Allah ih je obavijestio da je Kabu odredio za mjesto • ljudskog okupljanja i njihovog ibadeta, i da  je njihova obaveza pozivati ljude Kabi. Od tada ljudi pokazuju veliko poštovanje prema Kabi. Ipak, vremenom je svijet zaboravio i udaljio se od \jere ibrahimovske te počeo obožavati kipove. Međutim, i tada značaj Kabe u njihovim očima nije bio umanjen. Bilo je mnogo onih koji su iz udaljenih krajeva često dolazili u Mekku da posjete Kabu. Ovakva pažnja i ljubav prema Kabi uznemiravala je loše pojedince. Najokrutniji među njima bio je Ebreha, namjesnikjemena. On je htio da ljude u potpunosti odvrati od posjećivanja Kabe i u tu svrhu dao je da se izgradi ogromna crkva prekrivena zlatom. Pozivao je ljude u nju i govorio im da od sada sve obrede trebaju obavljati u toj crkvi. Vrijeme je prolazila ali niko nije išao u Ebrehinu crkvu. Jednostavno, ljudi nisu mogli odustati od Kabe. To je naljutila Ebrehu i on odluči da sruši Kabu. Odmah je započeo pripreme za svoj plan.