إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

U New York je 23.01.2023 godine na ahiret preselila Hasnija(Rama) Djurkovic, rodj. Dervisevic, u 74-oj godini zivota.

Zdravoglava ce se odrzati danas , u utorak 24.1.2023. godine od 4pm u Ali-pasinoj dzamiji u Astoriji.

Dzenaza namaz se klanja u srijedu, 25.1.2023. u 9am, nakon dega ce se izvrsiti dzenaza na Washington mezarju na Long Islandu.

Ozalosceni: suprug Ramo, kcerka Nusreta sa familijom, sinovi Nedzad i Naser sa familijama, braca Jazo, Seko, Suco i Cazim, sestra Sabrija, bratstva Djurkovié i Dervisevic, rodbina i prijatelji.

Inna lillahi we inna ilejhi radZi'un - "Svi smo Allahovi i Njemu se vracamo."