Hajtar za Murata (Azema) Srdanović – Subota 16. Septembar 2023. od 9 AM do 7 PM

U New Yorku je 10. Jula 2023. godine na ahiret preselio Murat (Azema) Srdanović u 55. godini života.

Tim povodom otvaraju hajtar njegovi sinovi Muhamed, Amor i Emir, braća Redžo, Haljim i Bajram, sa bratstvom Srdanović, rodbinom i prijateljima, u Subotu 16. Septembra 2023. godine, od 9 sati izjutra do 7 sati naveče, u Bošnjačkom Islamskom Kulturnom Centru na Richmond Hillu.

Svi smo Allahovi i njemu se vraćamo!