PIKNIK 2023

Tradicionalni Piknik u organizaciji Islamske Zajednice i Kulturnog Centra Plav–Gusinje u New Yorku! Subota, 23. Septembar, 2023. Sve informacije su na posteru. Bujrumte sa vašim porodicama u što većem broju!